Bouwbedrijf Koerkamp Twello b.v.

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

Wij hebben de bouwvak gebruikt om onze presentatie eens aan te pakken. Onze vernieuwde huisstijl en ons nieuwe wagenpark kwam uitgebreid aan bod in een artikel van het Voorster Nieuws.Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november 2014 eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure  van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

 

Voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl